Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ewitaminka.pl prowadzony jest przez firmę Arrow Rafał Sawczak, z siedzibą pod adresem: ul. Szkółkarska 25 lok.9, 62-002 Suchy Las, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8431235692, REGON 220261049

 

II. DEFINICJE

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Arrow Rafał Sawczak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8431235692, REGON 220261049.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ewitaminka.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

III. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Szkółkarska 25 lok.9, 62-002 Suchy Las
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: arrow-rafal@wp.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 518 491 259
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 50102055581111159750600054
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-16 (w dni robocze)

 

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Google Chrome 23.0 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. włączona obsługa plików cookies (zalecane),

4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

 V. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy.
 5. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

 VI. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat zamknąć Konto.

 

VII. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

2. wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać do Koszyka

3. wpisać adres dostawy

4. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać ewentualnie dane do faktury, jeśli życzysz sobie jej wystawienia

5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności

6. sfinalizować zakup

 

VIII. OFEROWANE METODY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

        - List polecony ekonomiczny, list polecony priorytetowy

        - Przesyłka kurierska (Pocztex), przesyłka kurierska pobraniowa (Pocztex)

        - Przesyłka Paczkomat InPost, przesyłka Paczkomat InPost pobraniowa

        - Przesyłka zagraniczna priorytetowa

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

        - Płatność za pobraniem

        - Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

        - Płatności elektroniczne

       a. Banki dostępne dla płatności elektronicznych:

 • mTransfer – mBank
 • Inteligo – PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO – IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • BNP PARIBAS eBGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET – Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • T-Mobile – Usługi bankowe
 • Płatności BLIK

       b. Operatorzy kart płatniczych dla dostępnych płatności:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Przy płatnościach kartą czas realizacji wysyłki liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji i wynosi 1-2 dni robocze.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 

 IX. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia składa się za pomocą Formularza zamówienia. Korzystając z danych kontaktowych dostępnych w zakładce „Kontakt” zamówienie można przesłać także bezpośrednio emailem lub złożyć je telefonicznie.
 2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu. Realizowane są w dni robocze. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni świąteczne realizowane będą następnego dnia roboczego.
 3. Zamówienia wysyłane są w terminie 1-2 dni roboczych. Czas dostawy do Klienta zależny jest od wybranej formy dostawy.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy przewoźnika.
 5. Jeżeli po zakupie okaże się, że jakieś zamówione produkty nie będą dostępne, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub emailowo. Klientowi przysługuje w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy zakupu.

 

X. DOWÓD ZAKUPU

 1. Do każdej przesyłki standardowo dołączany jest paragon jako dowód zakupu.
 2. Faktury VAT wystawiamy tylko na życzenie Klienta. Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT należy na nas o tym poinformować i podać wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia.

 

 XI. ZWROTY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Zwracany produkt musi posiadać nienaruszone, oryginalne zamknięcie. 
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie Konsument powinien przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy lub wysłać je w formie pisemnej wraz ze zwracanym produktem.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania przyczyny dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 
 6. W przypadku terminowego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. Jeżeli zwrócony zostanie nam nienaruszony i nieużywany produkt zostanie dokonany zwrot pieniędzy w ciągu 3 dniroboczych od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku przesyłki pobraniowej konsument powinien w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży podać nam dodatkowo numer konta do zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 3 dni roboczychna wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.
 9. Sprzedawca zwraca wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany poniżej niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 12. Adres do zwrotu: ARROW Rafał Sawczak, ul. Rapackiego 12, 77-310 Debrzno

 

XII. REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2. Konsument przesyła produkt, który ma być przedmiotem reklamacji, na podany adres:  ARROW Rafał Sawczak, ul. Rapackiego 12, 77-310 Debrzno
 3. Dołącza do niego pisemne oświadczenie o reklamacji (może być ono także przesłane drogą elektroniczną na adres email: arrow-rafal@wp.pl)
 4. W oświadczeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz preferowany sposób rekompensaty.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki, zrekompensuje poniesione przez Klienta koszty poprzez: przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, w ciągu 3 dniroboczych  Klient otrzyma emailem uzasadnienie podjętej decyzji i jednocześnie Sprzedawca odeśle Klientowi na swój koszt produkt, będący przedmiotem reklamacji. 

 

XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów         rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

- Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

XIV. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl